About us

English Club มีเป้าหมายในการพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษของเด็กๆ ให้ได้ผล หลักสูตรของเราเป็นการผสมผสาน การอ่าน ฟัง เขียน พูด

อ่านต่อ

Free Assessment

พิเศษ! ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ Phonics และทดลองเรียน 1 ชั่วโมง ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย

☘ สำรองที่นั่งวันนี้ 085 5466524
☘ ยินดีให้คำปรึกษาปัญหาด้านการเรียนภาษาอังกฤษ